En skogsentreprenörs lönsamhet

Är ditt företag i kris?

Här finns det mycket att säga, därför håller vi det kort. Förhoppningen är att du inte hamnar i kris. Chansen är större att du klarar krisen om du håller löpande koll på din ekonomi.

Om ditt resultat är så pass dåligt att det egna kapitalet är förbrukat, då finns det risk att du som ledamot behöver upprätta en kontrollbalansräkning. Detta måste du göra i rätt tid, annars blir det anmärkning från bolagets revisor och det vill du inte ha. Anmärkningen blir offentlig för bolagets intressenter. För att få koll på om det egna kapitalet är för dåligt behöver du titta på Balansrapporten och rubriken Eget kapital. Samt justera beloppet med innevarande årsresultat. För att kunna lita på siffrorna är det dock viktigt att du har en bra bokföring. Bokföringen ska vara avstämd och periodiserad. Det vill säga alla intäkter och kostnader för perioden ska finnas med, även fast inte pengarna har inkommit eller betalats ut.

Om du är osäker på hur man utläser ifall det egna kapitalet är förbrukat, fråga din revisor/rådgivare.

Sedan har vi detta med den dåliga likviditeten – vilket inte alltid är samma som att ha ett förbrukat eget kapital.

Man kan ha pengar på kontot för att man har tagit stora lån, men ändå vara i kris så att säga. Omvänt kan man ha dåligt med pengar trots att bolaget är lönsamt, helt enkelt för att man har för lång kredit till sina kunder.

Om pengarna är slut, kan du inte betala räkningarna och då kan det bli tal om att försätta bolaget i konkurs. I den bästa av världar har du då ingen privat borgen och du har gått i konkurs i rätt tid. Väntar du för länge kan det bli så att du privat måste betala bolagets skulder.

Revisionären