En skogsentreprenörs lönsamhet

Dags för generationsskifte eller extern försäljning?

Tiden går och förr eller senare kanske någon annan ska ta över din verksamhet. Börja prata om detta något år innan du vill göra slag i saken. Om barnen ska ta över krävs det mental förberedelse, troligen mer för dig än för dem. Ska du sälja bolaget till någon extern part, då behöver du redan nu rigga bolaget för försäljning – eller sminka grisen som en del säger.

När det kommer till generationsskifte finns det flera sätt att göra detta på. Men du behöver fundera över om du vill ge bort alltihop eller möjligen sälja billigt. Råden du får ser olika ut bland annat beroende på hur mycket pengar du vill ha när du lämnar. Om du vill ge bort till barnen i gåva, då är det skattefritt för barnen. Ska du sälja till högt pris då blir det lite förenklat 20 % skatt på den del som du har sparat på din K10. Resten kan du paketera i ett annat bolag för att få låg skatt om fem år, alternativt välja att skatta allt på en gång. Dock då med 50-60 % skatt.

Vid extern försäljning är det dels värdet på maskinerna som är relevanta, men även förstås avtalen som bolaget har – hur bra förhandlade är dom?

Revisionären