En skogsentreprenörs lönsamhet

Planera din ekonomi och få mer kvar i fickan efter skatt

När det kommer till ekonomi är verkligheten sällan svart eller vit. Det som presenteras här bör du därför inte tillämpa rakt upp och ned utan att ha helhetskoll eller prata med din revisor/rådgivare. Att sätta sig ned med sin revisor/rådgivare kan vara väl investerad både tid och pengar, som inte bara ger dig koll på hur företaget går utan också en avsevärt bättre ekonomi för såväl ditt företag som för dig som privatperson.

Något förenklat så ska du ta ut pengar i följande ordning om målet är att betala lägre skatt.

  • Skattefria förmåner
  • Ränta på inlånade pengar
  • Lågbeskattad utdelning
  • Lön upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt
  • Pensionssparande

Skattefria förmåner

När det gäller skattefria förmåner så får du två effekter. Dels är det avdragsgillt i företaget, dels är det skattefritt för dig som ägare. Att det är avdragsgillt i företaget innebär att ditt bolag får lägre skatt med anledning av den här kostnaden, drygt 20 % på kvittots nettobelopp. Företaget får också tillbaka momsen. Exempel på skattefria förmåner är friskvård, reklamkläder, massage, terminalglasögon mm

Ränta på inlånade pengar

Här är det marknadsmässig ränta som gäller. Du får inte ta ränta på inlånade pengar som bolaget inte har nytta av. Men om bolaget exempelvis inte får låna pengar av banken och du som ägare ställer upp, då kan du ta den ränta banken skulle ha tagit. Kom ihåg att om du inte har någon säkerhet på bolaget kan räntan vara högre.

Lågbeskattad utdelning

Det kanske inte går så bra nu. Men nu har du ju börjat ta tag i lönsamheten på allvar när du läser detta! Det innebär också att du redan nu ska planera för att i framtiden kunna plocka utdelning.

Även om den första utdelningen blir först om fem år, så är NU den bästa tiden att planera för det.

Det finns två alternativ när det gäller utdelning:

  • Förenklingsregeln
  • Huvudregeln

Förenklingsregeln innebär att du får ta en utdelning varje år på mindre än 200 tkr (beloppet justeras årligen).

Huvudregeln innebär grovt förenklat att du får ta en utdelning som motsvarar halva lönesumman i bolaget. Om du exempelvis har 4 anställda (inklusive dig själv) som totalt har 1500 tkr i lön, då blir utdelningsmöjligheten 750 tkr för det året vilket är avsevärt bättre än de 200 tkr som förenklingsregeln innebär. Dock krävs det att du som ägare tar en viss lön vilket du måste hålla koll på inför varje årsskifte!

Om du inte beslutar någon utdelning, sparas beloppet och till och med räknas upp årligen med ca tre procent. Beloppen uppdateras årligen på din K10 blankett som du privat lämnar tillsammans med din inkomstdeklaration. I vissa fall kan det sparade utrymmet ligga oanvänt (alltså ingen utdelning) till dess att du säljer eller lägger ned företaget. Den dagen får du också använda utrymmet i din deklaration, d v s du betalar 20 procent i skatt på den delen som du har på din K10.

Om du har tappat tråden nu, är det helt normalt. Dessa så kallade 3:12 regler är komplexa och just din situation behöver kollas upp, innan beloppet slutligt fastställs. Exempelvis om du har en koncern med flera bolag och flera ägare, då blir det lite mer att tänka på.

Lön upp till brytpunkten

För att ge råd hur stor lön du bör ta från bolaget, behöver man sätta sig in i helheten förstås. Hur du väljer att ta lön beror bland annat på din familjesituation, ålder och företagets ekonomi. Utöver det bör du även planera eventuellt pensionssparande (se längre ned) och utdelning i samma veva.

Till att börja med är det vettigt att lägga lönen på brytpunkten för statlig inkomstskatt – då betalar du nämligen bara kommunalskatten där du bor, dvs runt 30 %. För dig som är under 65 år ligger summan på 555 tkr för år 2022 (46 tkr per månad före skatt). För dig som är över 65 år ligger summan på 619 tkr för år 2022.

Tar du lön enligt ovan har du också den högsta sjukpenninggrundande inkomsten, maximal föräldrapenning samt så hög pensionsgrundande inkomst som man kan ha.

Pension

För att få koll om du bör betala mer i pension är det bästa att prata med en försäkringsrådgivare. Det finns möjlighet att kika hur det ser ut genom att med bankID logga in på www.minpension.se. Det kan vara en bra idé att göra detta tillsammans med din rådgivare då det inte är så lätt att förstå hur man ska läsa informationen.

Hur stor pensionen ska vara går inte att säga generellt, dels beror det på din ålder och hur länge du har för avsikt att jobba. Men det beror också på den tänkta lönen framåt.

Enligt huvudregeln kan du löpande betala in en pensionspremie som uppgår till 35 % av din lön. Om du exempelvis har en månadslön på 40 tkr, kan premien vara 14 tkr per månad. Det finns också en kompletteringsregel där man kan ”betala ikapp” pension om den har varit lägre förr om åren, även detta kan din försäkringsrådgivare kolla upp för din del.

På premien måste bolaget betala en skatt på dryga 24 %, samt att du senare i livet ska betala inkomstskatt när du får ut pensionen. Som du vet betalar bolaget arbetsgivaravgifter på den bruttolön som bolaget betalar ut och den är på dryga 31% – så det är ändå lite billigare med pension. Fördelen med pension är att du har kvar pengarna till senare, du kan inte spontanshoppa för pengarna. Samt att det inte räknas in i ”bryt-punkten beloppet” vilket innebär att du kan både brytpunktslön och hög pension samtidigt. 

Om du har så pass stora pensioner sedan tidigare, att dina framtida pensionsuttag landar över brytpunkten för statlig skatt – då ska du minska eller upphöra med det sparandet. Då kan det vara bättre att ta utdelning och placera pengarna på annat sätt privat. Alternativt låta bolaget placera pengarna i exempelvis en kapitalförsäkring.

revisionären